استخدام کارشناس فروش خانم در یک مجموعه ماشین سازی در تهران

یک مجموعه ماشین سازی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…

استخدام کارشناس حسابداری در یک شرکت تولیدی/تهران

یک شرکت تولیدی واقع در منطقه صنعتی خرمدشت پردیس جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…

استخدام کارشناس فروش تلفنی و گرافیست خانم در اصفهان

یک مجموعه جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…

استخدام کارشناس امور حقوقی و قراردادها در یک شرکت حوزه پتروشیمی

استخدام یک شرکت فعال در حوزه پتروشیمی در تهران یک شرکت فعال در حوزه پتروشیمی در…

استخدام کارشناس رسیدگی به شکایات(VOC) خانم در تهران

استخدام ارمغان توسعه فردا شرکت ارمغان توسعه فردا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از…

استخدام کارشناس فروش تجهیزات IT در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…

استخدام کارشناس استقرار و پشتیبانی نرم افزار،کارشناس بازاریابی

استخدام توسعه علوم راهبردی ایده توسعه علوم راهبردی ایده جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…

استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در یک شرکت سیمانی

استخدام یک شرکت سیمانی واقع در تهران  یک شرکت سیمانی واقع در تهران استخدام می نماید: ردیف…

استخدام کارشناس علوم آزمایشگاه در تهران

به کارشناس علوم آزمایشگاه با ۳سال‎ سابقه کار مفید جهت شیفت عصر در تهران در محدوده…

استخدام کارشناس بازرگانی خانم در یک شرکت بازرگانی معتبر/تهران

یک شرکت بازرگانی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…

استخدام کارشناس IT ، حسابدار در یک مجموعه در هرمزگان

یک مجموعه جهت تکمیل کادر خود در استان هرمزگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…

استخدام کارشناس فروش حضوری جهت یک شرکت معتبر در زاهدان

استخدام یک شرکت معتبر در زاهدان یک شرکت معتبر در زمینه پخش تجهیزات پزشکی، بهداشتی و…