استخدام نیروی آقا جهت فروشندگی و مدیریت صفحات مجازی در فروشگاه ادیکا

استخدام فروشگاه ادیکا فروشگاه اینترنتی ادیکا در یزد جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط ذیل…