استخدام کارشناس مارکتینگ خانم در شرکت تجارت ارتباط/تهران

استخدام تجارت ارتباط شرکت تجارت ارتباط جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد…