استخدام کاپیتان اردر،ویتر و صندوقدار در تهران

مجموعه رستورانی واقع در شهرک غرب جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد…