استخدام فروشنده جهت کار در مغازه ارزانسرا در یزد

به یک فروشنده خانم یا آقا شیفت عصر جهت کار در مغازه ارزانسرا در یزد (محدوده…