استخدام کارشناسان ارشدفیزیوتراپی در یک آسایشگاه سالمندان/تهران

یک آسایشگاه سالمندان در لواسان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط…