استخدام حسابدار ارشد،مدیر مالی در شرکت آفرینش رایانه کیهان

استخدام آفرینش رایانه کیهان شرکت آفرینش رایانه کیهان (گروه آرک) جهت تکمیل کادر خود در استان…