استخدام شرکت کارگزاری فارابی در تهران ، اصفهان، تبریز، ارومیه و قم

 «معامله گر بورس اوراق بهادار» نام شرکت: شرکت کارگزاری فارابی شهرستان: تهران، اصفهان، تبریز، ارومیه ،قم…