استخدام کارآموز جهت بخش تور اروپا در تهران

استخدام آژانس هواپیمایی ملیکا سیر آژانس هواپیمایی ملیکا سیر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران محدوده…

استخدام کارمند و کارآموز در امور ویزای اروپا، کانادا و تورهای خارجی

استخدام شرکت پرواز باد صبا  شرکت پرواز باد صبا به کارمند خانم و آقا جهت امور…

استخدام کانتر تور خارجی و اروپا در شرکت سفر دوستان قرن -تهران

استخدام شرکت سفر دوستان قرن شرکت سفر دوستان قرن جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…

استخدام کارمند جهت امور ویزا، اروپا، کانادا و تورهای خارجی در تهران

استخدام شرکت توریستی پرواز باد صبا  شرکت توریستی پرواز باد صبا در تهران جهت تکمیل کادر…

استخدام کارمند فروش تور خارجی، تور ویزای اروپا و آی تی در یک آژانس هواپیمایی

استخدام یک آژانس هواپیمایی در کرج یک آژانس هواپیمایی در کرج به رده های شغلی زیر…