استخدام کارشناس فروش حوزه it به سازمانها و ارگانهای دولتی

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…