استخدام استادکاران رشته های مختلف ساختمانی در گروه عمرانی طنین

استخدام گروه عمرانی طنین گروه عمرانی طنین جهت اجرای پروژه های ساختمانی خود در منطقه زیباکنار…