استخدام استادکار،شاگرد برقکار صنعتی و ساختمان در سیرجان

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان ، سیرجان از تعدادی افراد واجد…