استخدام اپراتور آشنا به نرم افزار کارل و استارکم در یزد

به اپراتور خانم یا آقا آشنا به نرم افزار کارل و استارکم در یزد نیازمندیم. اطلاعات…