استخام فروشنده آقا جهت یک سوپرمارکت در یزد

یک سوپرمارکت در یزد جهت تکمیل کادر خود به یکنفر فروشنده بومی (آقا) با حداقل مدرک…