استخدام آشپز و کمک آشپز آقا در کترینگ دونا در تهران

کترینگ دونا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری…