استخدام اپراتور وان قلع ودستگاه P&P و مونتاژکار تابلو برق/مشهد

یک شرکت فنی مهندسی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد واجد…

استخدام اپراتور دستگاه چاپ آشنا به دستگاه چاپ پلات/خراسان رضوی

یک شرکت تولید پوستر و کاغذهای دیواری جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد…