استخدام سالن دار آقا در یک کافه در کرمان

یک کافه جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…

استخدامسالن کار و کارگر ساده جهت یک رستوران در تهران

یک رستوران در تهران جهت تکمیل کادر خود به تعدادی سالن کار و کارگر ساده (آقا)…