استخدام سرپرست فروشگاه آقا در فروشگاه مواد غذایی در شیراز

یک فروشگاه مواد غذایی جهت تکمیل کادر اجرایی فروشگاه در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر…

استخدام سرپرست فروش آقا در یک کارخانه تولیدی در اصفهان

یک کارخانه تولیدی مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی جی جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از…