استخدام مهندسی صنایع در شرکت صنایع الکتروموتورایران در گیلان

استخدام شرکت صنایع الکتروموتورایران شرکت صنایع الکتروموتورایران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان گیلان از…