استخدام نیروی خط تولید در شرکت معتبر تولیدی در کرج

یک شرکت معتبر تولیدی در محدوده کمالشهر کرج  جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد…