استخدام آقا دارای گواهینامه جهت پخش قطعات خودرو در مشهد

به یک نفر آقا با روابط عمومی بالا دارای گواهینامه ماشین جهت پخش قطعات خودرو در…