استخدام برنامه نویس در شرکت فعال در زمینه دوربینهای ترافیکی

یک شرکت فعال در زمینه دوربین های ترافیکی جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران…