استخدام تایپیست خانم در یک مجموعه در اصفهان

یک مجموعه جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به…