استخدام تعدادی نیرو جهت برقکاری ساختمانی صنعتی – مشهد

 به تعدادی نیروی ساده و نیمه ماهر جهت برقکاری ساختمانی صنعتی در مشهد نیازمندیم. موبایل ۰۹۱۵۱۱۱۷۹۴۷