استخدام تعدادی نیروی خانم جهت شرکت فنی و مهندسی در اصفهان

به تعدادی نیروی خانم جهت شرکت فنی و مهندسی با فن بیان و روابط عمومی بالا…