استخدام خانم مسلط به کامپیوتر جهت فروشندگی در اصفهان

به یک نفر خانم مسلط به کامپیوتر و اینترنت جهت فروشندگی در محدوده خانه اصفهان نیازمندیم.…