استخدام کارشناس آزمایشگاه خاک و بتن در پروژه ای در بندرعباس

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان هرمزگان،بندرعباس از افراد واجد شرایط زیر دعوت…