استخدام ۵ ردیف شغلی در یک شرکت تولیدی معتبر در تبریز

یک شرکت تولیدی معتبر در زمینه تامین نیروی انسانی خود در آذربایجان شرقی شهر تبریز به…

استخدام تعمیر کار تاسیساتی در یک شرکت معتبر در تبریز

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی،در تبریز از تعدادی افراد واجد…

استخدام مهندس صنایع در شرکت گلشهد آذرکندو در آذربایجان شرقی

استخدام شرکت گلشهد آذرکندو شرکت گلشهد آذرکندو جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از…