استخدام ۳ ردیف شغلی در یک مجموعه معتبر در ساری

یک مجموعه معتبر جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در استان مازندران از افراد واجد شرایط…