استخدام کارشناس فنی و فروش (لیسانس کشاورزی) در گلستان

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان گلستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت…