استخدام راننده کامیون کاویان ۶ تن پایه دو در همدان

به یک راننده کامیون کاویان ۶ تن پایه دو با مدارک کامل و با سابقه کار…