استخدام سرپرست فروش در بزرگترین و معتبرترین مجموعه فروش کشور- شرکت ۵۰۴۰

سرپرست فروش خانم و آقا – دارای سابقه یا استعداد مدیریت و سرپرستی تیم – توانایی…