استخدام سرپرست فروش در شرکت آمای جهان گستر در اصفهان

استخدام آمای جهان گستر شرکت پخش سراسری آمای جهان گستر (ساوین ماکارون) جهت تکمیل کادر پرسنلی…