استخدام شرکت فرآورده های لبنی رامک در استان تهران

شرکت فراورده های لبنی رامک جهت تکمیل نیروی انسانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت…