استخدام طراح مدارات RF، مونتاژکار حرفه ای قطعات smd /غرب تهران

یک شرکت معتبر مهندسی در غرب تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر…