استخدام فروشنده خانم در دکمه سرا در آذربایجان غربی

دکمه سرا جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان غربی از افراد واجد شرایط زیر دعوت…