استخدام لیسانس برق،لیسانس مکانیک در یک شرکت معتبر تولیدی

یک شرکت معتبر تولیدی در جزیره قشم جهت تکمیل کادر خود در استان هرمزگان از افراد…