استخدام متخصص اوپراتور اکسترودر در شرکت صدف طلایی ایرانیان

استخدام شرکت صدف طلایی ایرانیان شرکت صدف طلایی ایرانیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران…