استخدام مسئول بازاریابی در یک آژانس هواپیمایی در تهران

یک آژانس هواپیمایی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…