استخدام مسئول فنی در شرکت کوهستان الموت قزوین

استخدام شرکت کوهستان الموت قزوین (ایلیاد) شرکت کوهستان الموت قزوین (ایلیاد) جهت تکمیل کادر خود در…