استخدام منشی، انباردار، کارشناس صنایع، کارشناس فروش در تهران

یک شرکت تولیدی واقع در شرق تهران جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد…