استخدام منشی خانم در یک شرکت تولید قطعات خودرو در تهران

یک شرکت تولید قطعات خودرو جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط…