استخدام منشی آشنا به امور اداری در یزد

یک فروشگاه تاسیساتی ساختمانی جهت تکمیل کادر خود در شهر یزد از تعدادی افراد واجد شرایط…