استخدام مهندس صنایع در شرکت گلشهد آذرکندو در آذربایجان شرقی

استخدام شرکت گلشهد آذرکندو شرکت گلشهد آذرکندو جهت تکمیل کادر خود در استان آذربایجان شرقی از…