استخدام نیروی آقا جهت سفیدگری ظروف مسی در زنجان

به دو نفر نیروی آقا جهت کار در سفیدگری ظروف مسی در زنجان نیازمندیم. اطلاعات تماس…