استخدام نیروی کافی من و باریستا جهت کافی شاپ در اصفهان

یک کافی شاپ واقع در اصفهان جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است: عنوان…