استخدام یک شرکت دارویی در استانهای تهران، آذربایجان شرقی، بوشهر، یزد، هرمزگان و چند استان دیگر

 یک شرکت دارویی معتبر  جهت تکمیل کادر خود در استانهای تهران، آذربایجان شرقی، بوشهر، یزد، هرمزگان، گیلان، کهگیلویه…