استخدام یک شرکت مهندسی پیمانکاری در استان هرمزگان

یک شرکت مهندسی پیمانکاری جهت تکمیل کادر خود در استان هرمزگان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری…