استخدام چند ردیف شغلی یک شرکت تولیدی در استان یزد

یک شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری…