استخدام کارشناس بازرگانی خانم در یک شرکت بازرگانی معتبر/تهران

یک شرکت بازرگانی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر…